R və STATA ilə Data Analitikası Təlimi

Təlim haqqında

R və STATA  ilə Data Analitikası Təlimi

Proqramın Əhatəsi:  Data Analitikası, Data Mining, Machine Learning, Statistika, Ekonometrika, Marketinq Araşdırmaları, Araşdırma Metodları kimi sahə bilgiləri və STATA/R tətbiqi proqramları 

Təlimçi haqqında

Həsrəddin Quliyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində Biznesin İdarə Olunması ixtisası üzrə bakalavr və Akdeniz Universitetində Ekonometrika ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. Hal-hazırda eyni ixtisas üzrə İstanbul Universitetində doktorontura təhsilinə davam edir.  Həsrəddin Quliyev bir müddət İstanbulda Araşdırma şirkətində çalışıb və hal-hazırda özəl bankların birində Data Analyst Specialist olaraq çalışır. İndiyə kimi bir çox Data Science, Statistika və Ekonometrika üzrə beynəlxalq konfranslarda, sammit və meet up-larda həm dinləyici, həm də speaker kimi iştirak edib. 2018-ci ildə Tam Faktoring tərəfindən keçirilən Hackhathonda "Cluster Analysis with k-means and Ordinal Lojistic Regression: Customer Segmentation" lahiyəsi ilə ilk 5-liyə daxil olub və hal-hazırda yazılan "Advanced Topics in Econometrics" kitabında bölüm yazarı olaraq yer alır.

Təlimin auditoriyası

Data Scientist, Data Analyst, Biznes Analitikası, Müştəri Əlaqələrinin İdarə Olunması (CRM), Marketing Research&Analyst, Maliyyə Analitikası və Risklərin İdarə Olunması  kimi sahələrdə çalışmaq istəyənlər və çalışanlar. 

Təlimin proqramı

Data Analitikasına giriş

 • Data Analitikası və Data Analitikasında Statistika və Machine Learning Yanaşması
 • Descriptive Statistiklərin Hesablanması
 • Scatter Plot, Box-Plot və Histogram Qrafikləri
 • Hipotez testlərinə giriş
 • Statistik Paylanmaların İncələnməsi və Normal Dağılmanın Test edilməsi (Shapiro-Wilk və Jarqua-Bera Testləri)

Qarşılaşdırma Testləri

 • One Sample T-test , Independent Sample T-test və MannWhitney U testləri
 • Paired Sample T-test və Wilcoxon testləri
 • One-Way ANOVA və Kruskal-Wallis Testləri
 • One-way Repeated Measures ANOVA və Friedman Testləri
 • One Sample və Two Sample Test of Proportion
 • Correlation Analysis və Chi-square Testi

Model Qurmaya giriş və Reqressiya Analizi

 • Dataların Təmizlənməsi və Model qurmağa hazırlıq, Uyğun model tipinin seçilməsi
 • Reqressiya Modellərinə Giriş və Modelin qurulmasına dair tətbiqlər
 • Reqressiya Modellərinin Diaqnostik testləri və Dirənçli Standart Xətaların İstifadəsi, Stepwise Reqressiya Tətbiqi
 • Kukla Dəyişkənli Reqressiya Modelləri və Kateqorik Dəyişkənlərin Modellənməsi

Data Analitikasında Advanced(İləri) Mövzular

 • Lojistik reqressiya Modeli və tətbiqləri Churn Analizi və Risk Modelləri
 • Ordinal/Multinominal Lojistik Reqressiya Modelləri
 • Decision Trees, Random Forest Alqoritması
 • Clustering Analysis (k-means)
 • Unit-Root Test, Otokorelasyonun Test edilməsi
 • ARIMA Model tipləri və Proqnozlaşdırma (Forecasting)

Növbəti qruplar üçün qeydiyyat yaxın günlərdə başlayacaq. Təlimə qeydiyyat başladıqda birbaşa sizi məlumatlandırmağımız üçün Müraciət et hissəsindən qeydiyyatdan keçin.

Müraciət et
Müraciət et