Oracle Database SQL

Təlim haqqında

Oracle SQL Database təlimində iştirakçılar databazanı düzgün strukturlaşdırmağı, SQL funksiyalarının tətbiqini, mürəkkəb data modellərin qurulmasını öyrənəcək, proyektlərlə işləyərək müxtəlif bizneslər üçün databaza həlləri tapacaq və onları tətbiq edəcəklər. 

Təlimin sonunda iştirakçılar Beynəlxalq Oracle SQL sertifikat imtahanına girmək üçün iləri (advanced) bacarıqlar qazanmış olacaqlar.

Təlimçi haqqında

Şahin KərimovOracle Database SQL Expert Certified. SQL üzrə təcrübəsi 2007-2019-cu illəri əhatə edir. Daha öncə Expressbankda IT Departamentinin rəhbəri kimi çalışmışdır. Hazırda Bank Respublikada Data Management şöbəsinin rəhbəridir. Həmçinin Xəzər Universitetində akademik fəaliyyət göstərir. 2012-ci ildən etibarən həm fərdi, həm korperativ təlimlərdə təlimçi olaraq çıxış edir. 

 

Leyla Pənahi - Nar mobil operatorunda İT departamentində Testing Specialist, daha sonra isə Azerconnect MMC-də IT departenində IT Testing Engineer və Senior IT ERP Specialist vəzifələrində çalışıb. Hal hazırda Kapital Bankda Maliyyə Menecmenti departamentində Baş Mütəxəssis (proqramçı) vəzifəsində çalışmaqdadır.
Oracle-dan SQL Expert və PL/SQL Certified Associate sertifikatlarına, həmçinin Python Certified Associate sertifikatına da sahibdir.

Təlimin metodu

Dərslər nümunə məlumatlar bazası üzərində qurulur. Təlim alan tərəf öz arzusu ilə test məlumat bazasında imkan yaradarsa, dərslər həmin baza üzrərində qurula bilər. Oracle SQL əmrləri hər hansı tooldan asılı olmayaraq (SQL Developer, PLSQL Developer, Toad və s.) sərbəst istifadə edilə biləcək qaydada öyrədilir. Təlimin sonunda iştirakçılar müxtəlif proyeklər üzərində öyrəndiklərini tətbiq edəcək və bununla öz portfoliolarını genişləndirə biləcəklər. Əlavə olaraq, təlim müddətində iştirakçılar üçün yaradılmış qruplarda tam mentorluq dəstəyi göstəriləcək, müzakirələrə qatılmaq və beynəlxalq sertifikat imtahanlarına hazırlaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

Təlimin proqramı

Oracle və SQL-ə giriş: Sadə sorğuların yazılması

 • Əlaqəli verilənlər bazası idarəətmə sistemləri (RDBMS) və Strukturlu Sorğu Dili (SQL) haqqında ümumi məlumat
 • Oracle və qoşulma üçün müvafiq proqramların (SQL Developer, Toad və s.) quraşdırılması
 • Sadə SQL sorğularının yazılması
 • Sorğularda şərt və sıralama, bool məntiqinin izahı (Where, Order by, Bool operations)

SQL Funksiyaları

 • Tək sətrli funksiyalar (Single-Row Functions)
 • Qrup funksiyaları (Group Functions)
 • Analitik funksiyalar (Analytics Functions)

İki və daha çox cədvəldən məlumatların çıxarılması və Alt sorğular

 • Bir neçə cədvəldən məlumatların çıxarılması (Joins: Cross, Inner, Outer)
 • Alt Sorğuların istifadəsi (Sub queries: SingleRow, MultipleRow, Correlated)

Cədvəllərin strukturları və məlumatlarla iş sorğuları(DDL, DML)

 • Məlumatların yazılması, dəyişdirilməsi, silinməsi (DML: İnsert, Update, Delete, Merge)
 • Bir neçə cədvələ məlumatların yazılması (Multitable insert: Conditional, Unconditional)
 • Cədvəllərin yaradılması, strukturunun dəyişdirilməsi, ləğv edilməsi, ad dəyişmə, şərhlər (DDL: Create, Alter, Drop, Truncate. Rename and Comment)

Constraint və View obyektləri

 • Cədvəllər üzərinə məhdudiyyətlər (Constraints: Primary key, Unique, Foreign key, Not NULL, Check)
 • View obyeki (View)

İndekslər, Ardıcıl qiymətlər verən obyekt, Sinonimlər və Çoxluq əməliyyatları (Indexes, Squences, Synonyms, SET operators)

 • Index tipləri və istifadə qaydaları
 • Sequence yaradılması və istifadəsi
 • Synonym yaradılması və istifadəsi
 • Çoxluq əməliyyatları(Set operators: Union, Union all, İntersect, Minus)

Requlyar ifadələr, pivot və ağacvari strukturlu sql sorğuları

 • Requlyar ifadələrdən istifadə (Regular expressions, REGEXP_)
 • Pivot sql yazılması və istifadə yerləri (PİVOT)
 • Hierarchical sql sorgularinin yazılması

Oracle istifadəçi idarəetməsi və yekun praktika

 • Userin yaradılması və hüquqlarımın idarəedilməsi (DCL)
 • Arzu olunan sənaye sahəsinə uyğun verilənlər bazasının yaradılması və hesabatların yazılması
 • Yaradılmış model üzərində yekun praktika

1z0-071 Beynəlxalq Oracle SQL sertifikat imtahanı ilə tanışlıq və hazırlıq.

 • İmtahana hazırlıq haqqında təlimat
 • İmtahan testlərinin nümunə üzrə izah edilməsi

PL/SQL-ə giriş

 • Block structure, variables, identifiers, Record types

 • Control and Loop statements, Collections

 • Functions, Procedures and Packages

Biznes dünyasına giriş

 • Data Scientist üçün CV hazırlama
 • Müsahibə hazırlığı
Müraciət et
Müraciət et