Excel dərsləri: Exceldə qısa yollar(shortcut)
 • Fatimə Daşdəmirova
 • 24 May 2019

Excel dərsləri: Exceldə qısa yollar(shortcut)

Excel dərsləri: Exceldə qısa yollar(shortcut)

Müəssisə və təşkilatlarda işlədilən proqramlardan biri də Exceldir. Exceldə daha çevik və sürətli olmaq xüsusilə vacibdir. Aşağıda exceldə istifadə edə biləcəyiniz qısa yollar təqdim olunmuşdur.

 1. Ctrl + A – sətir və sütunların hamısını seçir
 2. Ctrl + C – Kopya etmək
 3. Ctrl + K – Hyperlink - link əlavə etmək
 4. Ctrl + X – Kəsmək (Cut)
 5. Ctrl + V – Yapışdırmaq (Paste)
 6. Ctrl + F – Tapmaq (Find)
 7. Ctrl + H – Əvəz etmək, dəyişdirmək (Replace)
 8. Ctrl + B – Qalınlaşdırmaq (Bold)
 9. Ctrl + P – Print dialoq boksunu göstərir
 10. Ctrl + T – "Create Table” dialoq boksunu açır
 11. Ctrl + W – excel pəncərəsini bağlayır
 12. Ctrl + Z – yerinə yetirilən əməllərin geri qaytarılması
 13. Ctrl + G – Go to dialoq boksunu açır
 14. CTRL + N – yeni excel pəncərəsi açır
 15. Ctrl + İ – İtalik kursiv , məsələn Data SoCool → Data SoCool
 16. Ctrl + U – Altdan xətt çəkmək, məsələn Analitika → Analitika
 17. Ctrl + O – Fayl axtarmaq və ya açmaq üçün open dialoq boksunu göstərir
 18. Ctrl + S – Yadda saxlamaq (Save)
 19. Ctrl + 9 – Seçilmiş sətri gizlədir
 20. Ctrl + 0 – Seçilmiş sütunu gizlədir
 21. Alt + Shift + F1 – exceldə yeni vərəq (sheet) açır
 22. Shift + F2 - Xanaya şərh əlavə etmək və ya şərhə düzəliş etmək
 23. Ctrl + F2 – "Print preview" pəncərəsini göstərir
 24. Shift + F3 – "İnsert Function" dialoq boksunu göstərir ( worddə isə sözün hərflərinin böyüdülüb, kiçildilməsi. Məsələn, aa→ AA→Aa )
  excel telimi microsoft excel excel ile data analitikasi excel data socool excel dersleri excel kurslari
 25. Ctrl + F4 – seçilmiş excel pəncərəsini bağlayır
 26. Ctrl + F5 – seçilmiş excel pəncərəsinin ölçülərini azaldır
 27. Ctrl + F9 – seçilmiş excel pəncərəsinin ölçülərini kiçildir
 28. Shift + F6 – Panellərin qısa yollarını göstərir
 29. Ctrl + F6 – Panellərin qısa yollarını gizlədir
 30. Windows + D – Bütün pəncərələri açır və bağlayır
 31. Ctrl + Shift + End – Bütün qeyd olunanları seçir
  excel dersleri excel kurslari excel telimleri excel ile data analitikasi microsoft excel data socool
 32. Alt + F8 – makro dialoq boksunu açır
  excel dersleri excel kurslari excel telimleri excel ile data analitikasi microsoft excel data socool
 33. Shift + F12 - Faylın saxlanılması (Save as)
 34. Shift + Ctrl + F - font açılan siyahısını aktivləşdirir

excel dersleri excel kurslari excel telimleri excel ile data analitikasi microsoft excel data socool

 1. Shift + Spacebar – Bütün bir sətiri seçir
 2. Ctrl + Spacebar – bütün bir sütunu seçir
 3. Ctrl + Shift +Sapacebar – bütöv worksheet-i seçir
 4. Ctrl + Shift + : – Cari vaxtı seçilən xanaya daxil edir
 5. Ctrl + F11 – VBE sheet açır
 6. → - 1 simvol sağa keçir
 7. ← - 1 simvol sola keçir
 8. ↑ - 1 sətr yuxarı keçir                
 9. ↓ - 1 sətr aşağı keçir    
 10. Shift + → - 1 simvol sağa seçir
 11. Shift + ← - 1 simvol sola seçir
 12. Shift + ↑ - 1 sətr yuxarı seçir
 13. Shift + ↓ - 1 sətr aşağı seçir
 14. Ctrl + → - 1ci sütuna keçir (worddə 1 söz sağa keçir)
 15. Ctrl + ← - ən sonuncu sütuna keçir (worddə 1 söz sola keçir)
 16. Ctrl + ↑ - 1ci sətirə keçir (worddə 1 abzas yuxarı keçir)
 17. Ctrl + ↓ - ən sonuncu sətirə keçir - 1048576 (worddə 1 abzas aşağı keçir)
 18. Shift + Ctrl + → - Seçilmiş xanadan sağa seçir (worddə 1 simvol sağa seçir)
 19. Shift + Ctrl + ← - Seçilmiş xanadan sola seçir (worddə 1 simvol sola seçir)
 20. Shift + Ctrl + ↑ - Seçilmiş xanadan yuxarını seçir (worddə 1 abzas yuxarı seçir)
 21. Shift + Ctrl + ↓ - Seçilmiş xanadan aşağını seçir (worddə 1 abzas aşağı seçir)
 22. Ctrl +Pgup – Tab vərəqlər arası soldan sağa keçid ( worddə 1 səhifə yuxarı keçir)
 23. Ctrl + Pgdn – Tab vərəqlər arası sağdan sola keçid ( worddə 1 səhifə aşağı keçir)
 24. Shift + Pgup –  1 ekran yuxarı seçir
 25. Shift + Pgdn – 1 ekran aşağı seçir
 26. Home sətrin əvvəlinə keçir
 27. End sətrin sonuna keçir
 28. Ctrl + Home – sənədin əvvəlinə keçir
 29. Ctrl + End – sənədin sonuna keçir
 30. Alt düyməsi panel başlıqlarını nişanlayır

excel dersleri excel kurslari excel telimleri excel ile data analitikasi microsoft excel data socool

Qeyd : Qeyd edilən qısa yolların bəziləri Word və PowerPointdə də keçərlidir. 

 

Daha çox oxu:

Excel əmək bazarında əsas tələb kimi

Excel dərsləri: VLOOKUP nədir?

Datanın şərhi “sənəti”


Paylaş: